Exchange 2007 Management Tools sequence

Written by Ingmar Verheij on January 8th, 2009. Posted in Microsoft App-V

Bij het maken van een sequence van de Exchange 2007 Management Tools liep ik tegen een probleem aan met Windows Side by Side bestanden. Bij het starten van de applicaties gaf de Microsoft Visuall C++ Runtime Library de foutmelding R6034.

Na wat onderzoek bleek dit te worden veroorzaakt doordat de runtime bestanden van Visual C++ 2005 een probleem gaf.  Dit zijn Windows Side by Side (WinSxS) bestanden welke door zowel door de applicatie als door CSRSS.exe worden aangeroepen. Doordat CSRSS.exe buiten de bubbel werkt kan deze de bestanden (uiteraard) niet vinden.

De eerste oplossing die nodig is, is het installeren van de runtime bestanden voor het sequencen (dit is “opgelost” in AppV doordat dit een prerequisite is van de client). De installatie van Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) is hier te downloaden.

Dit zou het probleem moeten oplossen, de bestanden zijn staan immers lokaal en zijn dus beschikbaar buiten de bubbel. Helaas is dit niet het geval want tijdens de installatie van de tools wordt de runtime nogmaals geinstalleer en wel op de Q: (softgrid schijf). Dit heeft als resultaat dat dezelfde foutmelding wordt gegenereerd. Dit probleem wordt opgelost door alle bestanden van de Visual C++ 2005 runtime uit de sequence te verwijderen.

De bestanden worden verwijderd door in op het tabblad ‘Virtual File System’ te bladeren naar Virtual File SystemCSIDL_WindowsWinSxS en deze map aan te merken als Virtualized zodat deze vervolgens kan worden verwijderd (delete).

Een hele belangrijke stap hierna is het opslaan van de package. Doe dit voor je de applicatie opstart (launched), anders zijn de wijzigingen verloren gegaan.

Hierna zullen de Exchange 2007 Management Tools goed opstarten, waaronder:

  • Exchange Management Console [1.0]
  • Exchange Management Shell [6.0.5430.0]

 

Let erop dat de installatie een aantal prerequisites heeft welke in de sequence kunnen worden meegenomen:

Alle componenten kunnen voor de installatie van de Exchange 2007 Management Tools worden geinstalleerd behalve IIS. Tijdens de installatie wordt gecontroleerd op prerequisites en wordt er gemeld dat IIS niet is geinstalleerd, hierbij is een Retry knop beschikbaar. Installeer Application ServerInternet Information Service (IIS)World Wide Web service nu. Nadat je op Retry drukt zal de installatie verder gaan.

Ingmar Verheij

Ingmar Verheij

At the time Ingmar wrote this article he worked for PepperByte as a Senior Consultant (up to May 2014). His work consisted of designing, migrating and troubleshooting Microsoft and Citrix infrastructures. He was working with technologies like Microsoft RDS, user environment management and (performance) monitoring. Ingmar is User Group leader of the Dutch Citrix User Group (DuCUG). RES Software named Ingmar RES Software Valued Professional in 2014.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterLinkedInGoogle Plus

Tags: , , , , , ,

Leave a comment

*

Donate

%d bloggers like this: